Gamle kort

Herunder findes kortbilag over de gamle skel og diger af sten og jord. Dokumenter er gemt i PDF.

Gammelt kort over skel
Kort over de gamle skel længe før skelbæklund udstykningen
Oversigtskort
Oversigtskort over beskyttede diger

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.